Levensloop

1 tot 24 van totaal 88

 • Een basisprincipe voor geduld
  Shaych ibn Taymiyyah رحمه الله zei: Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى heeft voor zijn dienaren in elke situatie iets goedsvoor hen voortgebracht. Zij (de dienaren) bevinden zich constant in een gunst van hun heer. Zowel als hen iets overkomt waar zij van houden als wanneer hen iets overkomtwaar zij een hekel aan hebben. En Hij heeft Zijn bepalingen en Zijn beschikkingen die Hij voor hen heeft bepaald en voorbeschikt een handel gemaakt waar zij winst uit kunnen halen en (als) wegen gemaakt waarmee zij Hem kunnen bereiken.
  € 3,50
 • De Uitleg Van Dromen

  Islamitische boek over de uitleg van dromen
  Er zijn drie soorten dromen, dromen die een verwerking van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen zijn, ware dromen en dromen van sjeitan, die een leugen zijn.

  Er is overgeleverd dat Rasoeloellah (vrede zij met hem) gezegd heeft dat ware dromen een deel van de veertig delen van de Profeetschap zijn. Daarom is het niet aan iedereen toegestaan om droomuitleg te geven. Dit boek zal u daarmee helpen.

  Korte Inhoud:
  • De Etiquette van de droomuitleg
  • Allah in de droom zien
  • Het dromen van engelen, boodschappers, heiligen, geleerden, Ka'aba, Adzaan, salaat en hadj
  • Het zien van de hemel, de zon de maan, de sterren, de planeten, de dag der opstanding, Djenna
  • Het dromen over mannen, vrouwen en dieren
  • enz..

  Auteur: Ibin Sirin
  Vertaler(s): Sanijja Jansen
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: /
  Pagina's: 223

  € 10,00
 • Het Graf, Zegeningen En Bestraffingen
  Voordat een gelovige iets zegt of doet, moet hij de gevolgen goed in overweging nemen. Hij moet denken aan Allah, de hel en het paradijs en de zegeningen en bestraffingen in het graf. Aldus dient een gelovige niets anders te doen behalve het goede; en als hij iets zegt of doet wat hem niet betaamt, dan zal hij voelen alsof de bestraffingen van het graf en de hel dichter bij hem zijn dan de zolen van zijn eigen voeten.
  € 3,50
 • Het Graf Morgen Is Het Jouw Beurt

  Het Graf, morgen is het jouw beurt. Beschrijving over de gebeurtenissen in/na het graf.

  Auteur: Mohammed Hoesain Jaqoeb
  Vertaler(s): Aboe Khadija ibn Hassan
  Uitgeverij: Al Madina 
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 978-2-930428-68-0
  Pagina's: 122

  € 8,50
 • De Dood, Het Graf En Wat Erna Gebeurt

  In de werken van As-Soejoethie vermeldt hij de bron van de hadiets of van de gezegde van geleerden.

  De Genezing van liefde voor deze wereld is datgene te gedenken wat de lusten doet ophouden, namelijk de dood.
  (hadiets)

  Dit boek handelt onder andere over:
  • de pijn en problemen van de dood
  • de Engel des doods en zijn begeleidende engelen
  • de daden die snel naar het paradijs voeren na de dood
  • etc. ...

  Auteur:  As-Soejoethie
  Vertaler(s):/
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Hardcover
  ISBN: 90-5514-031-7
  Pagina's: 216

  € 9,00
 • Zonden Uitwissen

  Op basis van een hadith van Mu'âdh ibn Jabal (radiyAllahu anhu) zet de auteur van dit boek uiteen hoe de moslim zijn zonden kan uitwissen.Hji heeft het uitgebreid over de verschillende manieren om boete te doen en legt uit welke daden beloond worden met het Paradijs. Tot slot bespreekt hij in detail de smeekbede uit de hadith, die één van de meest algemene en meest complete smeekbeden is. Een leerrijk en motiverend boek voor elke moslim die zijn zonden wil uitwissen.

  Auteur: Ibn Rajab al hanbali
  Uitgeverij: Uitgeverij Badr
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 978-2-87528-043-5
  Pagina's: 122

  € 7,70
 • Fatwa's over medische kwesties

  Auteur: Abdoelaziez ibn Baaz
  Vertaler(s): Aboe Ismaaiel Anas Sezgin
  Uitgeverij: Al-Albani
  Uitvoering: Paperback
  ISBN:978-2-917027-41-7
  Pagina's: 97

  Overige Info:

  Het was voor ons een eer dat we de edele imam en geleerde 'Abdoel'aziez lbn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) mochten ontmoeten en in zijn gezelschap mochten
  zitten om hem te vragen naar het statuut van vele medische kwesties waarover vaak vragen gesteld worden door zieken en werknemers in de medische sector. Wij hebben met Allahs hulp ons uiterste best gedaan om de medische informatie te verifiëren. Vervolgens hebben wij geprobeerd deze informatie zoveel mogelijk te vereenvoudigen en een duidelijke schets daarvan te geven, zodat deze informatie gemakkelijk kan worden begrepen door mensen die niet gespecialiseerd zijn in de medische sector.

  € 6,90
 • Hoe Toont Men Berouw Aan Allah?
  Het is deze weg van terugkeer naar de Heer, en de hervorming van zichzelf, die ons wordt voorgesteld door Ibn Rajab (Vrede zij met hem) in dit boek. De weg van degene die zijn hoop stelt in God en die niet wanhoopt, noch op Zijn vergiffenis, noch op Zijn liefde en Zijn goedkeuring.
  € 7,00
 • Zang en Muziek
  Een boek dat uitvoerig in gaat op zang en muziek in de Islam.
  € 8,00
 • Kaartspelen en Kansspelen
  Tegenwoordig is het kaartspel wijdverspreid, in die mate dat het zelfs is doorgedrongen tot vele armoedige huizen. We vinden het vooral terug in cafes, ontspanningsruimten en openbare instellingen. Wat is volgens de islam de juridische statuut van deze spelen?
  € 5,50
 • De Boetedoening Voor De Zonden En De Oorzaken Van De Vergiffenis

  Dit is een essay over de goede werken die de zonden en de misstappen kwijtschelden en de zaken die aanleiding geven tot de vergiffenis. Hierin heb ik uiteengezet wat de goede werken zijn die de zonden en de misstappen kwijtschelden en welke zaken aanleiding geven tot de vergiffenis vanuit de Koran en de Soenna. Ik heb het boek verdeeld in twee thema's:
  1. Goede werken die de zonden kwijtschelden vanuit de Edele Koran.
  2. Goede werken die de zonden kwijtschelden vanuit de authentieke Soenna.

  € 10,00
 • Verboden en onreine substanties

  Verboden en onreine substanties in voeding en geneesmiddelen.

  Het probleem van de verboden en onreine substanties in voeding en geneesmiddelen, en ook de verschillende vragen op het vlak van de rechtspraak die daaruit voortvloeien, zijn zaken die de moslims over de hele wereld bezighouden.

  Inderdaad, alcohol, gelatine, dierlijke vetten, cholestrol, lecithine, voedingsadditieven en andere substanties maken tegenwoordig deel uit van ons dagelijkse leven. Veel voedingswaren en geneesmiddelen bevatten er een bepaalde dosis van.


  --------------------------------------------------------------------------------

  Schrijver: D'nazih Hammad
  Vertaler(s): Departement van vertalingen
  Uitgeverij: Al hadith editions
  Uitvoering: Paperback
  ISBN:978-2-930395-05-0
  Pagina's: 150

  € 6,00
 • Berouw

  Een boek die uitlegt hoe een moslim dient om te gaan met de zondes die ongetwijfeld elk mens begaat en het berouw (tauba). 

  Auteur: Aboe bakr ibn abid-doenya
  Vertaler(s): Ridouane Mallouki
  Uitgeverij: Daar al Athaar
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: /
  Pagina's: 104

  € 5,00
 • Riba

  Tegenwoordig stellen we jammer genoeg vast dat er verkeerdelijk fatwa’s uitgevaardigd worden die sommige en zelfs de meeste soorten van riba (rente) toelaten. Deze valse, afwijkende en verkeerde fatwa’s worden in het bijzonder verwelkomd door sommige moslimgemeenschappen en individuen die in niet-islamitische landen leven.

  In dit boekje bewijst shaykh Abd al Aziz bin Baz op heldere wijze dat alle soorten verrichtingen met riba strikt verboden zijn.

  Mogen de moslims baat hebben bij dit werk, zodat ze zich niet meer inlaten met riba in het bijzonder, en met alles wat Allah hen verboden heeft in het algemeen.


  --------------------------------------------------------------------------------

  Auteur: Bin Baaz
  Vertaler(s): Departement van vertalingen
  Uitgeverij: Badr
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 978-2-87528-007-7
  Pagina's: 78

  € 5,75
 • De Innovatie In De Religie
  Dit is een beknopte verhandeling over de soorten innovaties in de religie en het verbod hierop. De rede dat de schrijver dit heeft geschreven is dat Allah ons de oprechtheid verplichtte tegenover Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en het gewone volk onder hen.
  € 5,00
 • De persoonlijkheid van de moslim

  Het ontgaat niemand dat de islam via de teksten van de Koran en de soenna er een groot belang aan hecht om de persoonlijkheid van de moslim te vormen en hem op het juiste pad te leiden. Dit vloeit voort uit de basis van de leerstellingen van de islam en de grondbeginselen van haar wetten en wetgevingen. In een tijdperk als het onze leek het ons verstandig om deze zaken in het licht te stellen, in de hoop dat via deze nederige bijdrage bij onze lezers een verlangen wordt gewekt om zich eraan te houden en ze in acht te nemen.

  Auteur: Alie ibn Hasan al Halabie al Atharie
  Vertaler(s): Aboe Ismaaiel Anas Sezgin
  Uitgeverij: Al-Albani
  Uitvoering: Paperback
  ISBN:978-2-917027-27-1
  Pagina's: 107
  Overige Info:

  € 6,50
 • Vragen gesteld door vrouwen

  Een boek met antwoorden op vragen die gesteld worden door vrouwen. De vragen worden beantwoord vanuit een islamitisch kader.

  De ware moslim is degene die het oordeel van Allah en Zijn Boodschapper zoekt in al zijn daden van aanbidding (dogma, woorden en daden) en vervolgens legt hij of zij zich daar bij neer.
  Als deze daad tot de wettige zaken behoort, dan verricht hij die zonder zich zorgen te maken over de mening van de mensen.
  Als het daarentegen over iets onwettigs gaat, dan zal hij deze daad niet verrichten. Hoegenaamd maakt hij zich geen zorgen over de heftige reacties van de mensen of hun spot. Zijn enige zorg is dat hij zich houdt aan de volgende woorden van de Allerhoogste: [Dat zijn de voorschriften van Allah. Overtreed die daarom niet] (Koran, II, 229)
  [Dat zijn de grenzen van Allah. Nader deze daarom niet]
  (Koran, II, 187).

  € 6,70
 • De Vrouw In De Islam

  Dit boekje is samengesteld voor Nederlandstalige vrouwen, die de Islam (willen gaan) praktiseren. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om de juiste kennis en achtergronden te vinden over het islamitisch gedrag en de bijbehorende kleding. Ter illustratie van het belang van het praktiseren van de islam. Met het oog op het aangaan van een huwelijk is tevens een vertaling toegevoegd van een preek over het islamitisch huwelijks die in 1992 door de imam Mohammed El Amraoui (te Leiden) is geschreven en gehouden.

  Auteur: /
  Vertaler(s): J. Ploeger
  Uitgeverij: Project Dien
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 90-801508-4-3
  Pagina's: 48

  € 3,50
 • De Genezing Van Tovenarij En Het Boze Oog

  Djinn, demonen, duivels, tovenaars, magiërs, waarzeggers, het boze oog.. Betovering, beheksing, satanische toverspreuken, rituele offers en duiveluitdrijving..
  Dit is de wereld van de tovenarij!
  Het gaat om een mystieke wereld, een wereld van haat, pijn en lijden.
  Een wereld die weinig bekend is in zijn werkelijkheid, hoewel het een dagelijkse realiteit is.

  Tovenarij is een plaag die te veel mensen op verschillende manieren treft:
  • chronische ziekten
  • migraine
  • slapeloosheid
  • seksuele problemen
  • liefde en haat
  • verscheurde gezinnen
  • krankzinnigheid
  • en bezetenheid...
  Dit boek wordt aan de moslimwereld voorgeschoteld als bescherming en als oplossing voor dit probleem, onder de vorm van een zowel theoretische als praktische gids.

  Deze studie maakt het mogelijk de tovenaar te ontmaskeren, zijn wandaden te onthullen en zijn tovenarij teniet te doen.

  In dat opzicht werden de meest bekende betoveringen behandeld, uitgelegd en gedetailleerd, met vermelding van de belangrijkste symptomen die we bij elke soort betovering terugvinden.

  Dit opent de deur van de genezing, de deur van de Ruqya volgens de Verheven Koran en de authentieke Sunna.

  Auteur:  Shaykh Wahid Abdussalam Bali
  Vertaler(s):  Asiya Manzli
  Uitgeverij: Almadina 
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 2-930428-27-9
  Pagina's: 188

  € 10,00
 • Tovenarij, en de manieren om er zich tegen te beschermen

  Tovenarij / Sihr en de manieren om er zich tegen te beschermen.

  Wie onze huidige situatie bekijkt, zal vaststellen dat er vele hedendaagse ziekten bestaan.

  Deze ziekten houden verband met de verwijdering van de mens van het rechte pad van Allah, een pad dat erin bestaat zich vast te klampen aan het boek van Allah en aan de Sunna van zijn Boodschapper (vzmh).

  Enkele van deze ziekten zijn tovenarij, het boze oog, bezetenheid (waarbij jinn zich meester maakt van de mens) en psychologische ziekten. De remedie hiertegen schuilt erin zich vast te klampen aan de koran en de Sunna, toegewijd de gedenkingsformules te lezen die ons werden overgeleverd door de profeet (vzmh), en ook de islamitische waarden te respecteren en alles wat in strijd is met de koran en de sunna achterwege laten.

  Auteur: Abdelaziz ibn abdallah ibn jadid

  Vertaler(s): Departement van vertalingen
  Uitgeverij: AlHadith
  Uitvoering: Paperback/pokket
  ISBN: /978-2-930395-32-6
  Pagina's: 25

  € 1,50
 • De doeltreffende behandeling van stress en zorgen

  Stress en zorgen zijn echter twee verschijnselen die ons tijdperk kenmerken. Ondanks de vele boeken die over dit onderwerp geschreven werden en de vele studies en onderzoeken, blijven deze twee kwalen zich nog steeds uitbreiden.

  De meester boeken benaderen dit onderwerp vanuit een materialistisch h standpunt, omdat ze geinspireerd zijn op de westerse maatschappij, waar de blinde materialisme overheerst. Ondanks het feit dat de islam dit onderwerp 14 eeuwen al perfect heeft behandeld en er de doeltreffende remedie voor heeft beschreven, zijn de studies die op dat vlak werden uitgevoerd zeldzaam.

  Zij die dit onderwerp uiteengezet in boeken, hebben gesproken over de grote rol die het geloof speelt in het bedwingen van stress en zorgen en over zijn bijdragen tot de evolutie van de menselijke geest, om te genieten van een volmaakte geestelijke gezondheid, maar in hun onderzoek vertrekken ze niet vanuit een zuiver spiritueel principe. Daarmee bedoel ik het geloof waarvan het hart doordrongen is, het geloof dat het hart terug tot leven wekt na zijn dood en er sereniteit en rust in opwekt, dat geloof dat zich vermengd met het hart van de moslim en door zijn regels en principes zijn gedrag richting geef, opdat zijn hele leven uitsluitend aan Allah, de heer der werelden geweid is.


  --------------------------------------------------------------------------------
  Schrijver: Adil fathi Abdallah
  Vertaler(s): Umm ismail
  Uitgeverij: Edition Almadina
  Uitvoering: Paperback
  ISBN:978-2-930428-56-7
  Pagina's: 96

  € 7,50
 • 200 vragen en antwoorden over de geloofsovertuiging
  Dit is een beknopt, maar tegelijkertijd waardevol en nuttig boekje. Het bevat vele nuttige wetenswaardigheden en aanzienlijke profijten. Het biedt plaats aan de fundamenten van de religie en includeert bovendien de basissen omtrent het monotheïsme. Naar dit monotheïsme, dat in alle heilige Boeken is verkondigd, hebben de boodschappers uitgenodigd en er is in het hiernamaals geen redding voor iemand die iets anders als godsdienst belijdt. Dit boekje is als het ware een gids die de lezer wegwijs maakt naar het aanhouden van het helder verlichte pad en de duidelijke weg van de waarheid. Ik heb hierin zaken omtrent het geloof en de kenmerken van het geloof uitgelegd. Verder heb ik aangegeven wat het geloof in het geheel teniet doet of de volmaaktheid ervan aantast. Daarbij heb ik alle onderwerpen aangevuld met argumenten daarvoor. Dit zorgt er namelijk voor dat het onderwerp duidelijk overkomt, dat de essentie van het onderwerp naar voren komt en dat de weg naar het onderwerp duidelijk zichtbaar wordt.
  € 15,00
 • De voortreffelijkheid van het gedenken

  Uitgeverij: Makkah Publishing
  Auteur(s): Abdoelmalik Ramadanie
  Druk: 1e druk
  Jaar: 2013
  Pagina's: 38
  Uitvoering: Paperback
  Taal: Nederlands
  Model: 1487
  Beschikbaarheid: Op voorraad

  € 4,00
 • De geloofsovertuiging van de moslim
  Dit is een waardevol, oprecht advies omtrent de belangrijkste kwesties die verband houden met de geloofsleer, opgesteld in de vorm van vraag en antwoord. Uitgeverij: Makkah Publishing Auteur(s): Abdur-Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr Druk: 1e druk Jaar: 2013 Pagina's: 75 Uitvoering: Paperback Taal: Nederlands
  € 5,00
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4