Levensloop

1 tot 24 van totaal 97

 • Antwoorden Op Vragen Van De Moslimvrouw

  Er bestaan veel misvattingen over de positie van de vrouw in de islam, meestal als gevolg van onduidelijkheid over koranvoorschriften en culturele tradities.

  Met behulp van vragen die beantwoord worden door Sheikh Abdul-Aziez ibn Abdillaah ibn Baaz en Sheikh Mohammad Ibn Saalih Al-Uthaimien is het de bedoeling dat deze onduidelijkheid wordt weggenomen.

  € 14,00
 • Zang en Muziek
  Een boek dat uitvoerig in gaat op zang en muziek in de Islam.
  € 8,00
 • Hoe Toont Men Berouw Aan Allah?
  Het is deze weg van terugkeer naar de Heer, en de hervorming van zichzelf, die ons wordt voorgesteld door Ibn Rajab (Vrede zij met hem) in dit boek. De weg van degene die zijn hoop stelt in God en die niet wanhoopt, noch op Zijn vergiffenis, noch op Zijn liefde en Zijn goedkeuring.
  € 7,00
 • Fatwa's over medische kwesties

  Auteur: Abdoelaziez ibn Baaz
  Vertaler(s): Aboe Ismaaiel Anas Sezgin
  Uitgeverij: Al-Albani
  Uitvoering: Paperback
  ISBN:978-2-917027-41-7
  Pagina's: 97

  Overige Info:

  Het was voor ons een eer dat we de edele imam en geleerde 'Abdoel'aziez lbn Baaz (moge Allah hem genadig zijn) mochten ontmoeten en in zijn gezelschap mochten
  zitten om hem te vragen naar het statuut van vele medische kwesties waarover vaak vragen gesteld worden door zieken en werknemers in de medische sector. Wij hebben met Allahs hulp ons uiterste best gedaan om de medische informatie te verifiëren. Vervolgens hebben wij geprobeerd deze informatie zoveel mogelijk te vereenvoudigen en een duidelijke schets daarvan te geven, zodat deze informatie gemakkelijk kan worden begrepen door mensen die niet gespecialiseerd zijn in de medische sector.

  € 6,90
 • Zonden Uitwissen

  Op basis van een hadith van Mu'âdh ibn Jabal (radiyAllahu anhu) zet de auteur van dit boek uiteen hoe de moslim zijn zonden kan uitwissen.Hji heeft het uitgebreid over de verschillende manieren om boete te doen en legt uit welke daden beloond worden met het Paradijs. Tot slot bespreekt hij in detail de smeekbede uit de hadith, die één van de meest algemene en meest complete smeekbeden is. Een leerrijk en motiverend boek voor elke moslim die zijn zonden wil uitwissen. 

  € 7,70
 • De Dood, Het Graf En Wat Erna Gebeurt

  In de werken van As-Soejoethie vermeldt hij de bron van de hadiets of van de gezegde van geleerden.

  De Genezing van liefde voor deze wereld is datgene te gedenken wat de lusten doet ophouden, namelijk de dood.
  (hadiets)

  Dit boek handelt onder andere over:
  • de pijn en problemen van de dood
  • de Engel des doods en zijn begeleidende engelen
  • de daden die snel naar het paradijs voeren na de dood
  • etc. ...

  Auteur:  As-Soejoethie
  Vertaler(s):/
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Hardcover
  ISBN: 90-5514-031-7
  Pagina's: 216

  € 9,00
 • Het Graf Morgen Is Het Jouw Beurt

  Het Graf, morgen is het jouw beurt. Beschrijving over de gebeurtenissen in/na het graf.

  Auteur: Mohammed Hoesain Jaqoeb
  Vertaler(s): Aboe Khadija ibn Hassan
  Uitgeverij: Al Madina 
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 978-2-930428-68-0
  Pagina's: 122

  € 8,50
 • Het Graf, Zegeningen En Bestraffingen
  Voordat een gelovige iets zegt of doet, moet hij de gevolgen goed in overweging nemen. Hij moet denken aan Allah, de hel en het paradijs en de zegeningen en bestraffingen in het graf. Aldus dient een gelovige niets anders te doen behalve het goede; en als hij iets zegt of doet wat hem niet betaamt, dan zal hij voelen alsof de bestraffingen van het graf en de hel dichter bij hem zijn dan de zolen van zijn eigen voeten.
  € 3,50
 • De Uitleg Van Dromen

  Islamitische boek over de uitleg van dromen
  Er zijn drie soorten dromen, dromen die een verwerking van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen zijn, ware dromen en dromen van sjeitan, die een leugen zijn.

  Er is overgeleverd dat Rasoeloellah (vrede zij met hem) gezegd heeft dat ware dromen een deel van de veertig delen van de Profeetschap zijn. Daarom is het niet aan iedereen toegestaan om droomuitleg te geven. Dit boek zal u daarmee helpen.

  Korte Inhoud:
  • De Etiquette van de droomuitleg
  • Allah in de droom zien
  • Het dromen van engelen, boodschappers, heiligen, geleerden, Ka'aba, Adzaan, salaat en hadj
  • Het zien van de hemel, de zon de maan, de sterren, de planeten, de dag der opstanding, Djenna
  • Het dromen over mannen, vrouwen en dieren
  • enz..

  Auteur: Ibin Sirin
  Vertaler(s): Sanijja Jansen
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: /
  Pagina's: 223

  € 10,00
 • Kaartspelen en Kansspelen
  Tegenwoordig is het kaartspel wijdverspreid, in die mate dat het zelfs is doorgedrongen tot vele armoedige huizen. We vinden het vooral terug in cafes, ontspanningsruimten en openbare instellingen. Wat is volgens de islam de juridische statuut van deze spelen?
  € 5,50
 • De Boetedoening Voor De Zonden En De Oorzaken Van De Vergiffenis

  Dit is een essay over de goede werken die de zonden en de misstappen kwijtschelden en de zaken die aanleiding geven tot de vergiffenis. Hierin heb ik uiteengezet wat de goede werken zijn die de zonden en de misstappen kwijtschelden en welke zaken aanleiding geven tot de vergiffenis vanuit de Koran en de Soenna. Ik heb het boek verdeeld in twee thema's:
  1. Goede werken die de zonden kwijtschelden vanuit de Edele Koran.
  2. Goede werken die de zonden kwijtschelden vanuit de authentieke Soenna.

  € 10,00
 • Verboden en onreine substanties
  Inderdaad, alcohol, gelatine, dierlijke vetten, cholestrol, lecithine, voedingsadditieven en andere substanties maken tegenwoordig deel uit van ons dagelijkse leven. Veel voedingswaren en geneesmiddelen bevatten er een bepaalde dosis van.
  € 6,00
 • De Hijab En Het Uiterlijk Van De Moslimvrouw

  Dit is een erg waardevol werk dat gaat over een belangrijk onderwerp, één van de belangrijkste van onze tijd : de vrouw, haar kleding en haar uiterlijke verschijning.
  Dit boek geeft verduidelijkingen over de criteria die opgelegd worden door Allah (subhanahu wa ta'ala) in verband met de... kleding en het uiterlijk van de moslimvrouw, om tot een zuivere maatschappij te komen die doordrongen is van kuisheid en schaamtegevoel.
  De auteur geeft een duidelijk uiteenzetting over de hijab, over de sier van de moslimvrouw en over haar kleding en uiterlijk in het algemeen. Hij legt ook in detail uit wat op het vlak van sier en het uiterlijk van de moslimvrouw is toegestaan en watniet.

  Auteur:Saalih ibn Fawzaan al Fawzaan
  Uitgeverij: Uitgeverij Badr
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 978-2-87528-046-6
  Pagina's: 291

  € 10,90
 • De Eerste Moslimvrouwen

  In de geschiedenis van de islaam wordt meestal gesproken over de belangrijke rol, die mannen hierin gespeeld hebben. Aan de andere kant moet ook de cruciale rol van de vrouw niet worden onderschat. In dit boek wordt aangetoond, dat in de maatschappij, die de islaam heeft gevormd,de grote mannen gecomplenteerd werden door grote vrouwen.
  Auteur: Dr. Abdel-Hamied Eliwa
  Vertaler(s): Drs. E. Bavelaar
  Uitgeverij: Project Dien
  Uitvoering: Hardcover
  ISBN: 90-77520-01-5
  Pagina's: 175

  € 9,50
 • De Vrouw In De Islam

  Dit boekje is samengesteld voor Nederlandstalige vrouwen, die de Islam (willen gaan) praktiseren. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om de juiste kennis en achtergronden te vinden over het islamitisch gedrag en de bijbehorende kleding. Ter illustratie van het belang van het praktiseren van de islam. Met het oog op het aangaan van een huwelijk is tevens een vertaling toegevoegd van een preek over het islamitisch huwelijks die in 1992 door de imam Mohammed El Amraoui (te Leiden) is geschreven en gehouden.

  Auteur: /
  Vertaler(s): J. Ploeger
  Uitgeverij: Project Dien
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 90-801508-4-3
  Pagina's: 48

  € 3,50
 • Vragen gesteld door vrouwen

  Een boek met antwoorden op vragen die gesteld worden door vrouwen. De vragen worden beantwoord vanuit een islamitisch kader.

  De ware moslim is degene die het oordeel van Allah en Zijn Boodschapper zoekt in al zijn daden van aanbidding (dogma, woorden en daden) en vervolgens legt hij of zij zich daar bij neer.
  Als deze daad tot de wettige zaken behoort, dan verricht hij die zonder zich zorgen te maken over de mening van de mensen.
  Als het daarentegen over iets onwettigs gaat, dan zal hij deze daad niet verrichten. Hoegenaamd maakt hij zich geen zorgen over de heftige reacties van de mensen of hun spot. Zijn enige zorg is dat hij zich houdt aan de volgende woorden van de Allerhoogste: [Dat zijn de voorschriften van Allah. Overtreed die daarom niet] (Koran, II, 229)
  [Dat zijn de grenzen van Allah. Nader deze daarom niet]
  (Koran, II, 187).

  € 6,70
 • De persoonlijkheid van de moslim

  Het ontgaat niemand dat de islam via de teksten van de Koran en de soenna er een groot belang aan hecht om de persoonlijkheid van de moslim te vormen en hem op het juiste pad te leiden. Dit vloeit voort uit de basis van de leerstellingen van de islam en de grondbeginselen van haar wetten en wetgevingen. In een tijdperk als het onze leek het ons verstandig om deze zaken in het licht te stellen, in de hoop dat via deze nederige bijdrage bij onze lezers een verlangen wordt gewekt om zich eraan te houden en ze in acht te nemen.

  Auteur: Alie ibn Hasan al Halabie al Atharie
  Vertaler(s): Aboe Ismaaiel Anas Sezgin
  Uitgeverij: Al-Albani
  Uitvoering: Paperback
  ISBN:978-2-917027-27-1
  Pagina's: 107
  Overige Info:

  € 6,50
 • De Innovatie In De Religie
  Dit is een beknopte verhandeling over de soorten innovaties in de religie en het verbod hierop. De rede dat de schrijver dit heeft geschreven is dat Allah ons de oprechtheid verplichtte tegenover Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en het gewone volk onder hen.
  € 5,00
 • Riba

  In dit boekje bewijst shaykh Abd al Aziz bin Baz op heldere wijze dat alle soorten verrichtingen met riba strikt verboden zijn.

  Mogen de moslims baat hebben bij dit werk, zodat ze zich niet meer inlaten met riba in het bijzonder, en met alles wat Allah hen verboden heeft in het algemeen.

  .

  € 5,75
 • Berouw
  Een boek die uitlegt hoe een moslim dient om te gaan met de zondes die ongetwijfeld elk mens begaat en het berouw (tauba).
  € 5,00
 • De Genezing Van Tovenarij En Het Boze Oog
  Djinn, demonen, duivels, tovenaars, magiers, waarzeggers, het boze oog. Betovering, beheksing, satanische toverspreuken, rituele offers en duiveluitdrijving... Dit is de wereld van de tovenarij / sihr! Het gaat om een mystieke wereld, een wereld van haat, pijn en lijden. Een wereld die weinig bekend is in zijn werkelijkheid, hoewel het een dagelijkse realiteit is.
  € 10,00
 • Tovenarij, en de manieren om er zich tegen te beschermen

  Wie onze huidige situatie bekijkt, zal vaststellen dat er vele hedendaagse ziekten bestaan.

  Deze ziekten houden verband met de verwijdering van de mens van het rechte pad van Allah, een pad dat erin bestaat zich vast te klampen aan het boek van Allah en aan de Sunna van zijn Boodschapper (vzmh).

  € 1,50
 • Het belang van tawheed

  Als wij de Koran aandachtig lezen en erover nadenken, stellen we vast dat het eerste bevel dat erin wordt gegeven, het monotheïsme is : de aanbidding van uitsluitend Allah, zonder Hem deelgenoten toe te kennen. Ook ontdekken we dat het eer...ste verbod dat erin bepaald wordt, het verbod op polytheïsme is.

  Als Allah (subhânahu wa ta'âlâ) in Zijn Boek besloten heeft om dit onderwerp een bevoorrechte en uiterst belangrijke plaats te geven, dan is dat met de bedoeling om de gelovige dienaars aan te sporen om ook een bijzonder aandacht te schenken aan het monotheïsme, en om zich te hoeden voor het polytheïsme.

  Jammer genoeg zien we dat vele praktijken polytheïsme erg verankerd zitten in de mentaliteit en in het dagelijkse leven van talrijke moslims. Daarom heeft shaykh 'Abd al-Muhsin al-'Abbâd dit doeltreffende werk geschreven.

  € 7,30
 • Basisteksten voor de student van de kennis niveau 2 Pocket
  Wil je, je gaan verdiepen in de islam? Dan is dit boek ideaal. Dit is niveau 2 van basisteksten voor de student van de kennis. Dit deel van het boek behandelt het monotheisme in de islam en de voorwaarden, zuilen en verplichtingen van het gebed.
  € 3,50
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5