Levensloop

73 tot 90 van totaal 90

 • Fiqh Van Huwelijk En Bruiloft
  De zoektocht naar liefde en tederheid. Dit eerste boek uit een gloednieuwe serie over het huwelijk behandelt het tot stand brengen van een huwelijk, van begin tot eind.
  € 10,00
 • Seksualiteit En Intimiteit

  Dit is het tweede deel uit een serie over het islamitische gezin. In deze serie worden de verschillende aspecten van het huwelijk volgens de Soenna besproken. Het huwelijk heeft een centrale plaats in het menselijk leven en is uitvoerig door de islamitische geleerden door de eeuwen heen besproken.
  Het resultaat van deze besprekingen zijn talloze boeken en boekjes. Hiervan is echter nog maar weinig in het Nederlands vertaald. De serie is dan ook een bijdrage in het belichten van deze belangrijke onderwerpen in de moderne maatschappij.

  € 10,00
 • Ik Wil Mijn Moeder

  Dit boek gaat over de hedendaagse problematiek rondom werkende moeders en probleemkinderen. De moeder-kind relatie is een natuurlijk, logische relatie. Deze twee zijn daarom onafscheidelijk van elkaar. De harde omstandigheden van de huidige, moderne wereld willen moeder en kind van elkaar scheiden. Bij deze scheiding wachten er talloze problemen op hen.

  € 6,00
 • Jij Wordt Mijn Geliefde

  Aan elke jongen die op zoek is naar het meisje dat bij hem past en aan elk meisje dat op zoek is naar de jongen die bij haar past. Die willen dat hun ontmoeting verloopt volgens de voorschriften van de Koran en niet gebaseerd is op illusies en bedrieglijke schijn, stellen we dit boeiende werk voor.

  Het is naslagwerk dat de keuze van de partner vóór het huwelijk uiteenzet en ook een praktische gids voor de man en de vrouw die van een gelukkig leven dromen.

  De auteur, die doctor in de gezinspsychologie is, staaft zijn woorden met voorbeelden en waargebeurde verhalen in een kleurrijke stijl.

  € 6,90
 • Hand in hand op weg naar jouw succes liefste echtgenoot
  Succes wordt pas verwezenlijkt als de man en de vrouw elkaar helpen. Bovendien bestaat succes er niet enkel in een professor aan de universiteit te worden, of een beroemde arts, maar je kunt ook een eenvoudige arbeider zijn en een geslaagde carriere hebben of een handelaar zijn en slagen in je zaken.
  € 7,00
 • Wij Gaan Trouwen

  U kunt dit boek beschouwen als een leerzaam theorieboek voordat u gaat trouwen. In dit boek hebben we geprobeerd om in het kort uit te leggen wat een huwelijk inhoud.

  € 8,00
 • Fouten op weg naar het huwelijk

  Dit boek wil de toekomstige huwelijkskandidaten en de personen die reeds getrouwd zijn helpen om de doelstellingen en de wijsheden van het huwelijk beter te begrijpen.

  Het heeft ook de bedoeling om niet alleen een overzicht te geven van de meest gemaakte fouten bij de huwelijkskandidaten, bij de huwelijksplechtigheid en in het echtelijke leven, maar ook en vooral om deze fouten te verbeteren.

  Aan de broeders en zusters die weldra willen trouwen en ook aan degene die al getrouwd zijn, geven we de raad om dit boek aandachtig te lezen en om gebruik te maken van de waardevolle raadgevingen die het bevat, opdat het gelukkig huwelijk geen droom meer is of een onbereikbaar doel, maar wel een concrete werkelijkheid en een dagelijks geluk….
  Opdat het echtelijke leven geen sleur, geen lijdensweg of een “verplichte fase” in het leven van de moslim zou zijn, maar wel een weg naar het Paradijs en een manier om toegang te krijgen tot dit Paradijs, als Allah het wil.


  --------------------------------------------------------------------------------

  Auteur: Muhammad Ibn Ibrahim al-hamad
  Vertaler(s): Departement van vertalingen
  Uitgeverij: Al-hadith editions
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 2-930395-68-0
  Pagina's: 176

  € 7,00
 • De Etiquette Van De Bruiloft En De Huwelijksnacht

  Er is voor degene die in het huwelijksbootje stapt en de huwelijksnacht wil doorbrengen met zijn bruid een bepaalde etiquette in de Islam waarover de meeste mensen onwetend zijn, zelfs de aanbidders onder hen. 

  € 10,00
 • De rechten van niet-moslims in de islam

  De Islam bevat goedheid en profijt voor alle levende wezens, zowel voor degenen die erin geloven als voor niet-moslims. Wat betreft de goedheid van de Islam tegenover niet-moslims, het grootste bewijs hiervoor zijn de rechten die de Islam voor hen heeft voorbehouden en het bijna onvoorstelbare niveau van religieuze tolerantie dat de moslims hun hebben getoond, zelft in tijden waarin moslims in oorlog waren met niet-moslims en overwinningen op hen behaalde……

  Gebaseerd op het werk van onder anderen Dr. Saalihibn Hoesayn al-Aayid

  Auteur: Muhammed Ali Al-Hashimi
  Vertaler(s): Ridouane Mallouki
  Uitgeverij: Daar al Athaar
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: /
  Pagina's: 104

  € 5,50
 • Het Authentieke Van De Geneeskunde Van De Profeet

  Dit boek is een hoofdstuk uit het sublieme werk van de uitmuntende geleerde, Shaykh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya (691 -751 H.): Zaad al-Ma'aad. De auteur zet uiteen op welke manier we in de koran de basisprincipes vinden van de geneeskunde, en op welke wijze de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ze heeft toegepast en uiteengezet in zijn Sunna. In Islam is de gezondheid van het lichaam een fundamentele noodzaak in het leven van de mensen, en daarom wordt de moslim opgeroepen belang te hechten aan zijn eigen gezondheid, maar ook aan de gezondheid van de gemeenschap in haar geheel, zodat de moslimgemeenschap sterk blijft. Dat kan slechts werkelijkheid worden via de richtlijnen van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) over de geneeskunde, want we zullen zien dat de gezondheid tegelijk de gezondheid van het lichaam en de gezondheid van het hart omvat, en dat enkel de kennis van de Profeten, namelijk de Openbaring, deze twee zaken in de perfectie verenigt. De geneeskunde van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) lijkt niet op die van de dokters, want zijn geneeskunde is zeker, formeel en goddelijk. Ze gaat uit van de Openbaring, van de profetie en van de perfectie van het verstand, terwijl de geneeskunde van de anderen, of van de meesten onder hen, slechts uit gissingen, veronderstellingen en ervaringen bestaat. De profetische geneeskunde is slechts doeltreffend voor degene die haar aanvaardt, gelooft in de genezing door haar, en haar ontvangt met een perfect geloof en onderwerping. Authenticatie gebaseerd op de werken van Shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albany.

  Auteur: Ibn al-Qayyim
  Vertaler(s): R. Mallouki
  Uitgeverij: El Badr editions
  Uitvoering: Hardcover
  Pagina's: 384

   

  € 16,90
 • Ziekten van het hart en hun genezing
  Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya laat ons in dit boek kennismaken met zijn erg uitgebreide kennis van de menselijke ziel. Zijn diepgaande stijl, zijn analyse van de ziekten van het hart en de remedies die hij voorschrijft zullen de aandachtige lezer niet onberoerd laten. Een boek om te lezen en om over na te denken…
  € 6,90
 • Hoe Kun Jij Je Dromen Begrijpen?

  Dromen en visioenen berusten op de ziel en op haar verband met de wereld van het onwaarneembare. De islam bevestigt dat sommige dromen voorspellingen bevatten in verband met de nabije of de verre toekomst - met de wil van Allah - en dat ze een deel van het profeetschap vertegenwoordigen. De islam erkent ook dat andere dromen te wijten zijn aan gedachten die je hebt als je wakker bent en die je dan in je droom ziet. Bovendien heeft de profeet (vzmh) regels vastgelegd in verband met de verschillende soorten dromen, opdat de gelovige volledig op Allah vertrouwt met betrekking tot elk intiem gevoel in het hart en elke daad in zijn leven. De interpretatie van dromen is een wetenschap op zich, met grondbeginselen, werkwijzen en principes die de auteur gedetailleerd uiteenzet in het eerste deel van dit boek. Vervolgens biedt hij de lezer een woordenboek van de droominterpretatie aan in het tweede deel van het boek. Eindelijk is er een ernstig boek dat het belangrijke onderwerp van de dromen aansnijdt vanuit een authentiek islamitisch standpunt, op basis van de koran en de Sunna. Het is een zowel theoretische als praktische benadering, die wetenschappelijk en islamitisch is en je zal helpen om je dromen te begrijpen en om er op een gepaste manier mee om te gaan.

  Auteur: Khalid Al'-Anbari
  Vertaler(s): Het departement van vertalingen
  Uitgeverij: Al-hadith editions
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 978-2-930395-33-3
  Pagina's: 235

  € 8,50
 • De Grote Zonden

  In dit boek worden alle zesenzeventig grote zonden opgesomd in niveaus. Koranteksten en hadiths worden hierbij toegevoegd die als bewijs fungeren.
  Voorbeelden van grote zondes zijn:
  • Eerste grote zonde: Ash-Shirk
  • 2e grote zonde: het doden
  • 3e grote zonde: magie
  • 4e grote zonde: het niet verrichten van de gebeden
  • etc.

  Auteur:  Abu Abdullah, Mohammed Ibn Ahmad, Ibn Uthman Adh- Dhahabi
  Vertaler(s): Sanniya Jansen
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: /
  Pagina's: 174

  € 6,00
 • Moslimvrouw

  Dit is jouw sleutel tot het Paradijs en jouw redding van de hel. Gered worden van de Hel en behoren tot de overwinnaars van het hiernamaals is de droom van elke gelovige vrouw en man. Maar deze droom mag niet beperkt blijven tot enkel hoop en voor alles moet een prijs betaald worden. Ook voor het paradijs. Beste zuster, jouw leven is je enige kans om daden te verrichten en de hoop te koesteren dat Allah de Meest Barmhartige jou tot Zijn vrome dienaren laat behoren. Beste zuster, dit boek in de vorm van een gids zal het jou gemakkelijker maken om te weten (en je te herinneren) wat de noodzakelijke praktijken zijn die jouw sleutel tot het Paradijs vormen en jouw redding van de hel. 

  Auteur: Ali Ahmad Abddal'Al
  Vertaler(s): Umm Isma’il
  Uitgeverij: Almadina
  Uitvoering:Paperback
  ISBN: 978-2-930428-52-9
  Pagina's: 112

  € 6,90
 • Fouten van de echtgenote

  Fouten van de echtgenote en hoe ze te verbeteren.

  Dit boek wil dat de moslimvrouwen zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid als echtgenote en van hun uiterst belangrijke rol in de stabiliteit en het welzijn van het moslimgezin.
  Het heeft ook de bedoeling om niet alleen een overzicht te geven van de meest gemaakt fouten van de echtgenotes tegenover hun man, maar ook en vooral om deze fouten te verbeteren.

  Aan de echtgenotes en de zusters die weldra willen trouwen, die wensen dat hun echtelijke leven zo aangenaam mogelijk is en die van hun gezin een vredige en liefdevolle thuishaven willen maken, geven we de raad om gebruik te maken van de waardevolle raadgevingen in dit boek, opdat het gelukkig huwelijk geen droom meer is of onbereikbaar doel, maar wel een concrete werkelijkheid en een dagelijks geluk…

  opdat het echtelijke leven geen sleur, geen lijdensweg of een ”verplichte fase ” in het leven van de moslimman zou zijn, maar wel een weg naar het Paradijs en een manier om toegang te krijgen tot dit Paradijs, als Allah het wil.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Auteur: Muhammad Ibn Ibrahim al-hamad
  Vertaler(s): Departement van vertalingen
  Uitgeverij: Al-hadith editions
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 2-930395-62-1
  Pagina's: 117

  € 6,00
 • Islamitisch Namenboek

  Het kiezen van een islamitische naam voor je kind is een van de belangrijkste beslissingen uit je leven. Maar voor je het weet, ook een van de moeilijkste: er zijn er zó veel om uit te kiezen. Dit prachtig boekje bevat meer dan 1000 Islamitische jongens en meisjesnamen met betekenis om je keuze te vergemakkelijken.

  Daarnaast is het boekje ook geschikt om de betekenis te achterhalen van de namen van uw zelf, vrienden of familie.

  Voorbeelden van namen:

  * Asia
  Een huis met een stevige fundering of zuilen; Een koningin met een machtige dynastie; De naam van de vrouw van de Farao, die haar terechtstelde nadat hij haar imaan ondekt had.
  * Najib
  Uitmuntend; edel; vrijgevend; prijzenswaardig.

  Auteur:
  Vertaler(s):
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Pocket
  ISBN: /
  Pagina's: 240

  € 6,00
 • De Weg Naar Geduld En Dankbaarheid

  Dit boek is een verkorte vertaling van het beroemde werk van Ibn Al-Qajjim: ‘Oeddatoes-Saabirien wa Dhaakiratoesj-Sjaakirien (letterlijk: De benodigde werktuigen van de geduldige en de investering van de Dankbaren). Dit werk behandelt de nauw verwante onderwerpen van geduld en dankbaarheid. Het woord sabr is vaak vertaald als “geduld”. Het woord heeft echter in het Arabisch een diepere betekenis dan in het Nederlands. Afhankelijk van de context kan het woord sabr ook vastberadenheid, geduld, verdraagzaamheid of uithoudingsvermogen betekenen. Sjoekr kan vertaald worden als dankbaarheid. Zoals in het boek wordt aangetoond zijn geduld en dankbaarheid twee kanten van dezelfde medaille, nauw met elkaar verbonden levenshoudingen die de moslim moet proberen te koesteren in alle aspecten van zijn of haar leven.

  Auteur: Ibn Al-Qajjim
  Vertaler(s): Maryam ter Valkenheuvel
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Hardcover
  ISBN: 90-5514-048-1
  Pagina's: 325

  € 14,00
 • Basisteksten voor de student van de kennis Pocket
  Wil je, je gaan verdiepen in de islam? Dan is dit boek ideaal. Dit is niveau 1 van basisteksten voor de student van de kennis. Het boek behandeld de vier basisprincipes, de drie fundamenten en de zaken die de islam nietig maken. Verder is er ook een selectie uit de 50 overleveringen van Imam An-Nawawie en imam Al Hanbali. pagina's: 127
  € 3,00
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4