Levensloop

73 tot 85 van totaal 85

 • Ik Wil Mijn Moeder

  Dit boek gaat over de hedendaagse problematiek rondom werkende moeders en probleemkinderen. De moeder-kind relatie is een natuurlijk, logische relatie. Deze twee zijn daarom onafscheidelijk van elkaar. De harde omstandigheden van de huidige, moderne wereld willen moeder en kind van elkaar scheiden. Bij deze scheiding wachten er talloze problemen op hen.

  € 6,00
 • Het Huwelijk In De Islam

  In onze niet islamitische samenleving is het niet altijd eenvoudig om te weten hoe men op islamitische wijze een huwelijk kan sluiten, welke de voorwaarden zijn enz. Zonodig nog gecompliceerder ligt de situatie, wanneer men onverhoopt te maken krijgt met een scheidingsprocedure via verstoting of anderszins. Wat zijn bijvoorbeeld de consequenties voor eventuele kinderen? In de praktijk bestaan hierover vele vragen bij moslims.
  Isha Allah hopen wij dat dit boekje kan bijdragen aan het vinden van de antwoorden op en oplossingen voor problemen, die zich op dit gebied kunnen voordoen. 

  Auteur: AboeBakr Djaber El Djezeiri
  Vertaler(s): Drs. J. Ploeger
  Uitgeverij: Project Dien
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 90-804113-4-5
  Pagina's: 72

  € 6,00
 • Seksualiteit En Intimiteit

   Dit is het tweede deel uit een serie over het islamitische gezin. In deze serie worden de verschillende aspecten van het huwelijk volgens de Soenna besproken. Het huwelijk heeft een centrale plaats in het menselijk leven en is uitvoerig door de islamitische geleerden door de eeuwen heen besproken.
  Het resultaat van deze besprekingen zijn talloze boeken en boekjes. Hiervan is echter nog maar weinig in het Nederlands vertaald. De serie is dan ook een bijdrage in het belichten van deze belangrijke onderwerpen in de moderne maatschappij. Deel twee behandelt het volgende: de juiste etiquette van de seksualiteit binnen het huwelijk een beschrijving van seksueel overdraagbare aandoeningen en het voorkomen en genezen daarvan Verboden handelingen wat deze seksualiteit betreft zinaa geboorteregeling etc. Het beantwoordt vele vaak gestelde vragen over de diverse daden van de seksualiteit.

  Auteur: Mohammed al-Jibaly
  Vertaler(s): S.schipper
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Hardcover
  ISBN: /
  Pagina's: 230

  € 10,00
 • Fiqh Van Huwelijk En Bruiloft

  De zoektocht naar liefde en tederheid. Dit eerste boek uit een gloednieuwe serie over het huwelijk behandelt het tot stand brengen van een huwelijk, van begin tot eind. Verder behandeld het boek ook het volgende: het belang en voordelen van het huwelijk eigenschappen die in een echtgenoot gezocht dienen te worden het kiezen van een echtgeno(o)t(e) de huwelijksaanvraag voorwaarden en vereisten betreffende het huwelijkscontract gedragsregels betreffende het inwijden van het huwelijk het vieren van de bruiloft en de walimah de verboden huwelijken Het somt ook een groot aantal schendingen ten opzichte van de Islam op, die gewoonlijk door Moslim(a')s bij iedere stap van het huwelijksproces begaan worden. Verder verschaft het een praktische werkwijze betreffende het uitvoeren van het huwelijkscontract aan de hand van een voorbeeld.

  Auteur: Mohammad al- Jibaly
  Vertaler(s): S.Schipper
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Hardcover
  Pagina's: 220

  € 10,00
 • De Etiquette Van De Bruiloft En De Huwelijksnacht

  Er is voor degene die in het huwelijksbootje stapt en de huwelijksnacht wil doorbrengen met zijn bruid een bepaalde etiquette in de Islam waarover de meeste mensen onwetend zijn, zelfs de aanbidders onder hen. Om deze etiquette te verduidelijken heb ik deze profijtelijke verhandeling samengesteld ter gelegenheid van de bruiloft van één van onze geliefden, om hem en andere gelovige broeders bij te staan in het uitvoeren van datgene wat de Meester der Boodschappers (vrede zij met hem) heeft verkondigd van de Heer der Werelden. Daarna heb ik deze op laten volgen door enkele zaken die iedere echtgenoot aangaan en waarmee vele echtgenotes zijn beproefd. Ik vraag Allah (Verheven is Hij) om deze verhandeling profijtelijk en zuiver voor Zijn Edele Aangezicht te maken. Voorwaar, Hij is de Deugdzame, de Meest Genadevolle.

  € 10,00
 • De Weg Naar Geduld En Dankbaarheid

  Dit boek is een verkorte vertaling van het beroemde werk van Ibn Al-Qajjim: ‘Oeddatoes-Saabirien wa Dhaakiratoesj-Sjaakirien (letterlijk: De benodigde werktuigen van de geduldige en de investering van de Dankbaren). Dit werk behandelt de nauw verwante onderwerpen van geduld en dankbaarheid. Het woord sabr is vaak vertaald als “geduld”. Het woord heeft echter in het Arabisch een diepere betekenis dan in het Nederlands. Afhankelijk van de context kan het woord sabr ook vastberadenheid, geduld, verdraagzaamheid of uithoudingsvermogen betekenen. Sjoekr kan vertaald worden als dankbaarheid. Zoals in het boek wordt aangetoond zijn geduld en dankbaarheid twee kanten van dezelfde medaille, nauw met elkaar verbonden levenshoudingen die de moslim moet proberen te koesteren in alle aspecten van zijn of haar leven.

  Auteur: Ibn Al-Qajjim
  Vertaler(s): Maryam ter Valkenheuvel
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Hardcover
  ISBN: 90-5514-048-1
  Pagina's: 325

  € 14,00
 • Islamitisch Namenboek

  Het kiezen van een islamitische naam voor je kind is een van de belangrijkste beslissingen uit je leven. Maar voor je het weet, ook een van de moeilijkste: er zijn er zó veel om uit te kiezen. Dit prachtig boekje bevat meer dan 1000 Islamitische jongens en meisjesnamen met betekenis om je keuze te vergemakkelijken.

  Daarnaast is het boekje ook geschikt om de betekenis te achterhalen van de namen van uw zelf, vrienden of familie.

  Voorbeelden van namen:

  * Asia
  Een huis met een stevige fundering of zuilen; Een koningin met een machtige dynastie; De naam van de vrouw van de Farao, die haar terechtstelde nadat hij haar imaan ondekt had.
  * Najib
  Uitmuntend; edel; vrijgevend; prijzenswaardig.

  Auteur:
  Vertaler(s):
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Pocket
  ISBN: /
  Pagina's: 240

  € 6,00
 • Fouten van de echtgenote

  Fouten van de echtgenote en hoe ze te verbeteren.

  Dit boek wil dat de moslimvrouwen zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid als echtgenote en van hun uiterst belangrijke rol in de stabiliteit en het welzijn van het moslimgezin.
  Het heeft ook de bedoeling om niet alleen een overzicht te geven van de meest gemaakt fouten van de echtgenotes tegenover hun man, maar ook en vooral om deze fouten te verbeteren.

  Aan de echtgenotes en de zusters die weldra willen trouwen, die wensen dat hun echtelijke leven zo aangenaam mogelijk is en die van hun gezin een vredige en liefdevolle thuishaven willen maken, geven we de raad om gebruik te maken van de waardevolle raadgevingen in dit boek, opdat het gelukkig huwelijk geen droom meer is of onbereikbaar doel, maar wel een concrete werkelijkheid en een dagelijks geluk…

  opdat het echtelijke leven geen sleur, geen lijdensweg of een ”verplichte fase ” in het leven van de moslimman zou zijn, maar wel een weg naar het Paradijs en een manier om toegang te krijgen tot dit Paradijs, als Allah het wil.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Auteur: Muhammad Ibn Ibrahim al-hamad
  Vertaler(s): Departement van vertalingen
  Uitgeverij: Al-hadith editions
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 2-930395-62-1
  Pagina's: 117

  € 6,00
 • Moslimvrouw

  Dit is jouw sleutel tot het Paradijs en jouw redding van de hel. Gered worden van de Hel en behoren tot de overwinnaars van het hiernamaals is de droom van elke gelovige vrouw en man. Maar deze droom mag niet beperkt blijven tot enkel hoop en voor alles moet een prijs betaald worden. Ook voor het paradijs. Beste zuster, jouw leven is je enige kans om daden te verrichten en de hoop te koesteren dat Allah de Meest Barmhartige jou tot Zijn vrome dienaren laat behoren. Beste zuster, dit boek in de vorm van een gids zal het jou gemakkelijker maken om te weten (en je te herinneren) wat de noodzakelijke praktijken zijn die jouw sleutel tot het Paradijs vormen en jouw redding van de hel. 

  Auteur: Ali Ahmad Abddal'Al
  Vertaler(s): Umm Isma’il
  Uitgeverij: Almadina
  Uitvoering:Paperback
  ISBN: 978-2-930428-52-9
  Pagina's: 112

  € 6,90
 • De Grote Zonden

  In dit boek worden alle zesenzeventig grote zonden opgesomd in niveaus. Koranteksten en hadiths worden hierbij toegevoegd die als bewijs fungeren.
  Voorbeelden van grote zondes zijn:
  • Eerste grote zonde: Ash-Shirk
  • 2e grote zonde: het doden
  • 3e grote zonde: magie
  • 4e grote zonde: het niet verrichten van de gebeden
  • etc.

  Auteur:  Abu Abdullah, Mohammed Ibn Ahmad, Ibn Uthman Adh- Dhahabi
  Vertaler(s): Sanniya Jansen
  Uitgeverij: Noer
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: /
  Pagina's: 174

  € 6,00
 • Ziekten van het hart en hun genezing

  “Het levende en verlichte hart hoort, ziet en redeneert dankzij het licht dat het bevat, terwijl het dode hart niets hoort en niets ziet.”

  “Het hart moet opgevoed worden om zich te ontwikkelen en om groter te worden totdat het volwassen wordt en zichzelf herstelt, op dezelfde manier als het lichaam voedingsstoffen nodig heeft die nuttig zijn. We moeten het hart bovendien alles ontzeggen wat schadelijk kan zijn, naar het voorbeeld van het lichaam en de planten die zich enkel ontwikkelen als je hen geeft wat ze nodig hebben en hen ontzegt wat schadelijk is voor hen.”

  Shaykh al-Islâm Ibn Taymiyya laat ons in dit boek kennismaken met zijn erg uitgebreide kennis van de menselijke ziel. Zijn diepgaande stijl, zijn analyse van de ziekten van het hart en de remedies die hij voorschrijft zullen de aandachtige lezer niet onberoerd laten. Een boek om te lezen en om over na te denken…


  --------------------------------------------------------------------------------

  Auteur: Ibn Taymiyya
  Vertaler(s): Umm ismail
  Uitgeverij: Badr
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 978-2-87528-000-8
  Pagina's: 120

  € 6,90
 • Het Authentieke Van De Geneeskunde Van De Profeet

  Dit boek is een hoofdstuk uit het sublieme werk van de uitmuntende geleerde, Shaykh al-Islam Ibn Qayyim al-Jawziyya (691 -751 H.): Zaad al-Ma'aad. De auteur zet uiteen op welke manier we in de koran de basisprincipes vinden van de geneeskunde, en op welke wijze de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) ze heeft toegepast en uiteengezet in zijn Sunna. In Islam is de gezondheid van het lichaam een fundamentele noodzaak in het leven van de mensen, en daarom wordt de moslim opgeroepen belang te hechten aan zijn eigen gezondheid, maar ook aan de gezondheid van de gemeenschap in haar geheel, zodat de moslimgemeenschap sterk blijft. Dat kan slechts werkelijkheid worden via de richtlijnen van de Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zij met hem) over de geneeskunde, want we zullen zien dat de gezondheid tegelijk de gezondheid van het lichaam en de gezondheid van het hart omvat, en dat enkel de kennis van de Profeten, namelijk de Openbaring, deze twee zaken in de perfectie verenigt. De geneeskunde van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) lijkt niet op die van de dokters, want zijn geneeskunde is zeker, formeel en goddelijk. Ze gaat uit van de Openbaring, van de profetie en van de perfectie van het verstand, terwijl de geneeskunde van de anderen, of van de meesten onder hen, slechts uit gissingen, veronderstellingen en ervaringen bestaat. De profetische geneeskunde is slechts doeltreffend voor degene die haar aanvaardt, gelooft in de genezing door haar, en haar ontvangt met een perfect geloof en onderwerping. Authenticatie gebaseerd op de werken van Shaykh Muhammad Nasiruddin al-Albany.

  Auteur: Ibn al-Qayyim
  Vertaler(s): R. Mallouki
  Uitgeverij: El Badr editions
  Uitvoering: Hardcover
  Pagina's: 384

   

  € 16,90
 • De rechten van niet-moslims in de islam

  De Islam bevat goedheid en profijt voor alle levende wezens, zowel voor degenen die erin geloven als voor niet-moslims. Wat betreft de goedheid van de Islam tegenover niet-moslims, het grootste bewijs hiervoor zijn de rechten die de Islam voor hen heeft voorbehouden en het bijna onvoorstelbare niveau van religieuze tolerantie dat de moslims hun hebben getoond, zelft in tijden waarin moslims in oorlog waren met niet-moslims en overwinningen op hen behaalde……

  Gebaseerd op het werk van onder anderen Dr. Saalihibn Hoesayn al-Aayid

  Auteur: Muhammed Ali Al-Hashimi
  Vertaler(s): Ridouane Mallouki
  Uitgeverij: Daar al Athaar
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: /
  Pagina's: 104

  € 5,50
Pagina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4