Maatschappij

15 Artikel(en)

 • Vergane volkeren
  Vele samenlevingen die tegen de wil van God in opstand waren gekomen, of Zijn boodschappers als vijand zagen, zijn volledig van het aardoppervlakte afgeveegd. Deze zijn allen vernietigd; een aantal door een vulkaanuitbarsting, een aantal door een verschrikkelijke overstroming en anderen door een zandstorm... 'Vergane volkeren' bekijkt deze bestraffingen zoals zij in de Qur'aan- verzen geopenbaard zijn en ook in het licht van de archeologische ontdekkingen.
  € 15,00
 • Het Kinderrecht In De Islam

  De Islam heeft de kinderen rechten toegekend die door hun ouders nageleefd en in acht genomen moeten worden. Het gaat hierbij om verschillende soorten rechten van het kind: materiële en immateriële rechten die nog voordat de vader met de moeder trouwt van kracht worden en geldig blijven totdat het kind een volwassen persoon is geworden.

  € 12,00
 • De Gevaren Van De Tong

  Dit boek beschrijft onder andere de islamitische opinie over:

  • Roddelen
  • Spreken met gespleten tong
  • Gebruiken van overbodige woorden
  • Onbeschofte taal
  • Berispingen
  • Veel spreken
  • Als iemand jou prijst om iets wat jij niet verdient
  • Opscheppen
  • Dicteren
  • Beschuldigen
  • Spreken uit wijsheid en onwetendheid
  • Laster
  • Slecht spreken over geleerden
  • Zachte woorden
  € 7,00
 • Je huis kopen op afbetaling?
  Je huis kopen op afbetaling? Lenen met interest.
   
  De Europese Raad van de Fatwa en van het Onderzoek en ook de Conferentie van de Liga van de Geleerden van de Sharia van Noord-Amerika hebben een fatwa uitgevaardigd die de moslims die in Europa en in de Verenigde Staten van Amerika wonen, toestaat om een hypotheek aan te gaan voor de aankoop van woningen.
   
  Om duidelijkheid te scheppen over deze fatwa, snijdt de auteur in dit boek verschillende kwesties aan.
  € 9,80
 • Fatwas Voor Moslima's

  Dit boek is een verzameling van fatwa’s (juridische adviezen) die uitgevaardigd werden door de grootste geleerden van onze tijd en die erg belangrijke en heel uiteenlopende onderwerpen behandelen.

  € 13,00
 • Logische Argumenten

  Logische argumenten voor het bevestigen van de waarheid van de beste der mensen.

  Waarom  Mohammed geloven? Was hij werkelijk een profeet? Schreef hij de Qor-aan niet zelf? Dit waardevolle boek zal met sterke en gegronde bewijzen en argumenten deze en andere vragen beantwoorden. Na het leven van dit boek zal men inzien hoe dwaas alle leugens zijn die tegenwoordig over hem verspreid worden. De tegenpartij zal geen argumenten meer hebben om de waarachtigheid van de profeet Mohammed in twijfel te trekken en de bevestiging van zijn profeetschap zal overduidelijk zijn.Logische argumenten voor het bevestigen van de waarheid van de beste der mensen.

  € 10,00
 • Belang van de islam

  Dit boek vertelt hoe de islam naar geluk leidt, eerlijkheid en moraal opbouwt, de behoefte van de mens aan veiligheid vervult, het leven een doel geeft, naar de geestelijke vrede leidt, de menselijke gelijkheid en sociale vaardigheid opbouwt en de familie en het individu beschermt. Dus reden genoeg om dit boek aan te schaffen.

  Uitgeverij : Noer
  Auteur : Mohammed Ali Alkhuli
  Vertaald door : Um Ahmed
  Taal : Nederlands
  Uitvoering : Paperback
  Pagina's : 120

   

  € 4,00
 • Uitleg van de Schone Namen van Allah

  Een van de nobelste en meest verheven vormen van kennis is Allah te kennen door Zijn schoonheid. De schepselen die de meest complete kennis hebben van Allah zjin diegenen die Hem kennen door Zijn perfectie, grootsheid en schoonheid. Niets is vergelijkbaar met Hem in om het even welk van Zijn Eigenschappen.

  Dit boek werd ontleend aan de beginwoorden van Shaykh Ibn Nâsir as-Sa'dî, moge Allah genade met hem hebben, van zijn tafsîr van de Koran, Taysîr al-Karîm ar-Rahmân, waarin hij mooi en beknopt die Namen van Allah uitlegt die in de Koran voorkomen.Na elke uitleg werden enkele verzen van de Koran toegevoegd die het gebruik tonen van die specifieke Naam.

  De auteur, moge Allah genade met hem hebben, heeft enkel die Namen vermeld die voorkomen in de Koran en deze komen op een totaal van 89 naar zijn mening. Bijkomende namen die vermeld worden in de Koran zijn toegevoegd op basis van het werk van Shaykh Ibn 'Uthaymîn, Qawâ'id al-Muthlâ fî Sifâti Allâhi wa Asmâ'ihi al-Husnâ, die zo het totaal op 103 brengen.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Auteur: Shaykh Sa'di
  Vertaler(s): Departement van vertalingen
  Uitgeverij: badr
  Uitvoering: Paperback
  ISBN: 978-2-87528-006-0
  Pagina's: 105


  € 8,50
 • Moslim christen dialoog
  In dit boek wordt het christendom met daarbij de bijbel vergeleken met de islam. In dit boek staat vooral de bijbel centraal en wat betreft de grote gelijkenissen met de islam.
  € 3,00
 • De Fakkel 2: Het Gebroken Kruis

  “De Fakkel 2: het gebroken kruis” Eigenlijk ook niet nodig om te bewijzen dat het Christendom niet meer de oorspronkelijke leer van Jezus (vrede zij met hem) is, dat de Bijbel veranderd is en dat de Islam een logisch vervolg is op het Christendom, en wel moest komen om de mensen weer naar het Rechte Pad te leiden.

  € 9,00
 • De Fakkel: God bestaat!

  Moeten wij het bestaan van God bewijzen? Steekt men dan een fakkel aan om de zon te zien? De fakkel rekent definitief af met de evolutietheorie en is dan ook een uitdaging voor iedereen die denkt dat God niet bestaat. Ook voor diegenen die wel in God geloven maar niet weten welke godsdienst de juiste is, is “De fakkel” een hulpmiddel om tot de juiste conclusie te komen. “De Fakkel” helpt u in twee stappen dichter bij het ultieme succes te komen. 

  € 10,00
 • Dit is de waarheid

  Dit is de waarheid; wetenschappers over de Koranische waarheden

  Dit boek geeft aan de atheist de kans zijn twijfel over het bestaan van de schepper weg te werken.
  Het wetenschappelijke wonder van de Koran kan hier ontdekt worden en men wordt beetje bij beetje naar de meest waarachtig een meest rechtvaardige getuigenis geleid: "Er is geen andere god dan Allah en Mohammed is Zijn Boodschapper"

  € 6,50
 • Moslims Bedankt !
  In dit boek zullen we velen vergeten onderwerpen aanhalen om de moslims en niet-moslims duidelijk te maken dat de islaam een grote invloed heeft gehad op de mensheid in het algemeen en op de wetenschap in het bijzonder. Dit boek werpt een licht op een gedeelte van de fantastische geschiedenis van de islaam waaruit blijkt dat de islaam en moslimgeleerden een enorme bijdrage hebben geleverd aan de moderne wetenschap en beschaving.
  € 6,00
 • Bekeerlingen tot de Islam

  Bekeerlingen tot de Islam - Salâh Laoud

  Er zijn steeds meer verhalen van personen die zich bekeerd hebben tot de islam.

  ... Het gaat om beroemde of minder beroemde mannen en vrouwen, die vóór hun bekering tot verschillende religies en stromingen behoorden...

  Dit bewijst - als dit al nodig is - dat de islam eeuwig is, dat hij transparant is in zijn voorschriften en dat zijn edele Boodschapper Muhammad (sallallahu alayhi wasallam) waarachtig is.

  Daarom heeft de auteur besloten om een klein werk te schrijven over deze persoonlijkheden, via wie deze lezer deze godsdienst zal kunnen ontdekken.

  € 7,50